Měření teploty ve fotovoltaických systémech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro vícebodové měření teploty ve fotovoltaických systémech. Jako řídící procesor pro měřící modul byl vybrán Atmel ATMega128L, čidla jsou realizována monolitickými teploměry DS18S20, připojenými pres 1-wire sběrnici. Systém umožňuje připojení až x teplotních čidel, obsahuje vlastní paměť pro naměřená data, hodiny reálného času, rozhraní pro přenos dat sítí Ethernet a displej s ovládacími tlačítky pro základní obsluhu. Měření probíhá periodicky, naměřené hodnoty jsou ukládány do paměti nebo zobrazovány na displeji. Data je též možno přenášet přes seriový port do klientského PC. Zarízení je navrženo jako kompaktní celek s bateriovým napájením. Realizace byla provedena s ohledem na splnění minimálních požadavků systému a možnosti budoucího rozšíření pro širší spektrum využití.
This diploma thesis deals with covers design and realisation of device for multipoint temperature measuring in fotovoltaic systems. As a controlling microcomputer is used Atmel ATMega128L, temperature sensors are realised by DS18S20 digital thermometers, connected via 1-wire bus. System can read temperature from x temperature sensors, includes memory for measured data, real time clock and display with buttons for basic user control. Temperatures are measured periodically, values are stored into internal memory and showed on display.Measured data can also be transferred via seriál bus to clinent PC. Device is projected as a battery-operated compact tool. The final realization is made with respect to minimal system requirements and to possible future extensibility for wider usage spectrum.
Description
Citation
VIČAR, P. Měření teploty ve fotovoltaických systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
prof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-10
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Student se rovněž vyjádřil k nedostatkům, na které upozornil vedoucí závěrečné práce. V následné diskuzi student odpovídal na otázky členů státní zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO