Využití flotace v úpravnách vody

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce zpracovává princip flotace rozpuštěným vzduchem (DAF), její historii, modifikace a parametry. Popisuje také její účinnost při odstraňování sinic, řas a zákalu na povrchových zdrojích. Dále jsou sepsány zkušenosti s flotací na prvním separačním stupni v České republice a zahraniční. Ukázalo se, že naprosto klíčové u zařazení flotace rozpuštěným vzduchem je předprojektová příprava, modelové zkoušky a poloprovozní zkoušky. Na závěr je zde porovnána flotace se sedimentací z hlediska flokulace, koagulace, kalu a jejich ekonomických dopadů.
The bachelor thesis processes the principle of dissolved air flotation (DAF), its history, modifications and parameters. It also describes efficiency in removing cyanobacteria, algae and turbidity on surface sources. Additionally, the experience with flotation is described at the first separation stage in the Czech Republic and abroad. It has turned out that pre-project preparation, model tests and pilot tests are absolutely crucial for dissolved air flotation. Finally, flotation with sedimentation is compared in terms of flocculation, coagulation, sludge and their economic impacts.
Description
Citation
LITSCHMANN, P. Využití flotace v úpravnách vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO