Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému vybranej spoločnosti KMO Slovakia, s.r.o. a návrhom zmien v podobe úpravy práce s ním. Práca obsahuje základné teoretické východiská, ktoré sú následne využívané pri analýze spoločnosti a problémov, s ktorými sa stretáva. Na základe výstupov z analýzy sú navrhnuté riešenia, ktoré týmto problémom pomôžu predísť. Uskutočnenie vytvorených návrhov zefektívni a skvalitní pracovné procesy, ako aj uľahčí prácu zamestnancom.
This bachelor thesis deals with the information system assessment of the selected company KMO Slovakia, s.r.o. and proposal for work modification with it. The thesis includes basic theoretical background used in the analysis of the company and the problems it encounters. Based on outputs from this, there are solutions designed to help prevent this problems. Making these suggestions streamline work and improve working process, as well as facilitating employee work.
Description
Citation
ZELENÁK, T. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-22
Defence
otázka vedoucího - odpovězeno otázka oponenta - odpovězeno Dr. Ondrák - Proč navrhujete jenom využívat sklady a žádné jiné změny? - odpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO