Kompaktní měřicí systém pro kalibraci snímačů vibrací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cieľom práce je návrh a vytvorenie kompaktného meracieho systému, ktorý bude slúžiť na sekundárnu kalibráciu vibračných senzorov. Na vývoj a implementáciu bol použitý hardware a software firmy National Instruments. Teoretická časť obsahuje informácie o technických požiadavkách pre kalibračný systém, ktoré vychádzajú z noriem ISO 16063-21. Ďalej zhŕňa teoretické a praktické detaily dizajnu známeho kalibračného systému firmy SPEKTRA Schwingungstechnik und Akustik GmbH Dresden, ktorý sa používa pre účely primárnej kalibrácie. Praktická časť sa zaoberá návrhom riadiaceho systému a grafického užívateľského rozhrania. Výsledky sekundárnej kalibrácie sú na koniec porovnané s výsledkami primárnej kalibrácie. Výsledkom práce je kompaktný merací systém na sekundárnu kalibráciu vibračných senzorov.
The objective of this thesis is to design and implement a compact measurement system that would be used for secondary calibration of vibration sensors. Hardware and software of National Instruments was used for development and implementation of the system. NI cDAQ 1974 chassis with analog output card NI 9260 and analog input cards NI 9250 is connected to the PC via USB interface. Graphical user interface allows user to create a calibration specification and run the calibration automatically. Calibration certificate is generated after the calibration run. It includes information about the sensitivity of the device under test, extended uncertainty of the measurement, phase shift and values of total harmonic distortion. The theoretical part contains information about technical requirements for such a calibration system based on norm ISO 16063-21. It also sums up theoretical and practical issues of design of a known calibration system of the company SPEKTRA Schwingungstechnik und Akustik GmbH Dresden, which is used for purposes of primary calibration. The practical part deals with design of the control system and graphical user interface. At the end, results of the secondary calibration are compared to the results of the primary calibration. The result of this thesis is the compact measurement system for secondary calibration of vibration sensors.
Description
Citation
ŠIKET, P. Kompaktní měřicí systém pro kalibraci snímačů vibrací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Jakub Dokoupil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Reagoval na všechny dotazy komise i na připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO