Detekce fibrilace síní v EKG záznamu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem práce je popsat problematiku fibrilace síní a metody umožňující její detekci v elektrokardiogramu. V úvodu teoretického rozboru je vysvětlena podstata elektrofyziologie srdce, a především patofyziologie fibrilace síní. Dále se práce věnuje popisu metod automatické detekce fibrilace síní a možnostem databáze PhysioNet. V praktické části jsou realizovány metody pomocí programového prostředí MATLAB. Po použití statistické analýzy pro zhodnocení kvality parametrů následuje automatická klasifikace dat metodou nejbližšího souseda. Na závěr je prezentována úspěšnost testování.
Aim of this thesis is description of problems of atrial fibrillation and methods that could be used for detection in the electrocardiogram. The introductory part of the theoretical analysis deals with the principle of electrophysiology of the heart and mainly the pathophysiology of atrial fibrillation. Additionally the work is focused on describing methods on automatic atrial fibrillation detection and capabilities of PhysioNet database. In the practical part methods are implemented in the MATLAB environment. After using the statistics to evaluate the quality of the parameters, the automatic classification of the data was performed by the method of The Nearest Neighbour. Finally, the accuracy of testing is presented.
Description
Citation
HÚSKOVÁ, M. Detekce fibrilace síní v EKG záznamu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) prof.Ing. Marek Penhaker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen) Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO