Návrh podnikatelského záměru pro rozvoj firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vytvořit návrh pro rozvoj malé firmy GARANT TRADING s. r. o., která se zabývá prodejem svářečské, čistící a zahradní techniky a pořádáním odborných svařovacích kurzů. Práce je strukturována do podnikatelského záměru pro již existující podnik, konkrétně pro rozvoj svářečské školy v právní formě podnikání společnosti s ručením omezeným, a vychází z jejich předností, nedostatků a potřeb. Výchozími informacemi pro zpracování projektu jsou současný finanční stav firmy a její analýzy. Zvažovány jsou možnosti pronájmu nebo koupě svářečské haly v novém místě působnosti, v Olomouci. V práci je prezentován postup a návrh úspěšné realizace projektu.
The purpose of this work is to create a proposal for the development of the small company named GARANT TRADING s. r. o., which sells welding, cleaning and gardening techniques and organize professional welding courses. The work is divided into the business plan for an existing company, especially for the development of welding schools in the legal form of a business limited company, and is based on their precedence, weaknesses and needs. The analysis was based on data sourced from financial statements and discussions with management. A currently considered opportunity is a purchase or rent of a welding hall in Olomouc. Detailed description of the process and proposal of a successful realization of this project is presented in this work.
Description
Citation
KUČEROVÁ, M. Návrh podnikatelského záměru pro rozvoj firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Mgr. Jiří Pospíšil (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Zábojová (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
otázky vedoucího: odpovězeno otázky oponenta: odpovězeno Ing. Pospíšil: Jakým způsobem společnost stanovuje cenu svářečského kurzu? Které položky se promítají do ceny kurzu? - částečně odpovězeno Ing. Zábojová: Bude se jednat o rekvalifikační kurzy? Jak rekvalifikační kurz ovlivní DPH? - odpovězeno s nedostatky Prof. Rejnuš: Jaké budou nepřímé náklady kurzu? - odpovězeno Prof. Rejnuš: Jaké vědecké metody jste v práci použila? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO