Analýza nezaměstnanosti v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji pomocí časových řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. S použitím teorie časových řad a regresní analýzy je zkoumána nezaměstnanost za uplynulá období a následně je provedena prognóza na období budoucí. Výsledky pro oba analyzované kraje jsou porovnány.
This bachelor's thesis deals with unemployment analysis in South Moravian and Moravian-Silesian Region. Unemployment over the previous years is investigated and future prediction is made with usage of time series theory and regression analysis. The results of both regions are compared.
Description
Citation
ROBENKOVÁ, P. Analýza nezaměstnanosti v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) Ing. Vladimír Hibš (místopředseda) Ing. Vilma Svojanovská (člen) Ing. Petr Kutěj (člen) JUDr. Tomáš Soukup, BA. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO