Modifikace experimentálního stendu pro testování kavitační eroze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kavitační eroze a modifikaci experimentálního stendu pro testování kavitační eroze. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to rešeršní část a část návrhovou. V rešeršní části je proveden rozbor kavitačního jevu, vznik, růst a následný zánik kavitační bubliny. Dále rešeršní část popisuje negativní účinky kavitace na materiál a způsoby testování kavitační eroze. Návrhová část se zabývá novým návrhem stávajícího testovacího zařízení. Je zde popsáno staré testovací zařízení společně s popisem provádění kavitační zkoušky a je proveden nový návrh testovacího zařízení. Nové testovací zařízení bude sloužit k testování materiálové odolnosti vůči kavitačnímu působení či ke studování samostatného kavitačního jevu.
This bachelor´s thesis is focused on cavitation erosion and modification of experimental stend used for cavitation testing. The thesis is divided into two main parts, theoretical and proposal part. In theoretical part, cavitation effect, occurrence of cavitation, growth and collapse of cavitation bubble is analysed. The theoretical part also focused on negative effects of cavitation impact on material´s surface and types of cavitation erosion testing are discussed. The proposal part is focused on the new proposal of cavitation testing apparatus. The old apparatus and the new proposal of apparatus is described together with description of the cavitation test. The new cavitation apparatus will be used for testing cavitation erosion resistance of material or next research of cavitation phenomenon.
Description
Citation
SPIELMANN, Š. Modifikace experimentálního stendu pro testování kavitační eroze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) Ing. David Štefan, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce formou připravené prezentace na téma Modifikace experimentálního stendu pro testování kavitační eroze. Po uplynutí přibližně 10 minut student poděkoval za pozornost a následovalo čtení posudků vedoucího a oponenta práce. Oponent současně uvedl svoje doplňující dotazy, na které student reagoval k spokojenosti tazatele. V následující části se zapojili ostatní členové komise a položili své dotazy. Po vyčerpání všech otázek předseda komise podělkoval studentovi za obhajobu a tuto část SZZ ukončil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO