Návrh na změnu motivačního systému a hodnocení zaměstnanců společnosti Česká pojišťovna, a.s.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o problematice motivace a hodnocení zaměstnanců Komunikačního centra ve společnosti Česká pojišťovna a.s. Vlastní návrh řešení systému motivace vychází z analýzy současného stavu a teoretických poznatků a povede ke zvýšení výkonnosti zaměstnanců Komunikačního centra.
This bachelor’s thesis deals with problematic of motivation and assessment of employees of the call centre in the company Česká pojišťovna a.s. Proposed motivation system is based on analysis of the current system and theoretical knowledge and it will increase the performance of employees of the company’s call center.
Description
Citation
POKORNÁ, K. Návrh na změnu motivačního systému a hodnocení zaměstnanců společnosti Česká pojišťovna, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Ing. Oto Lipovský (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO