Ovládání kooperativních robotů hlasem

but.committeedoc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (člen) doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent obeznámil komisi s obsahem DP. Následně reagoval na dotazy oponenta. Další dotazy komise: doc. Roupec - Nehrozí nechtěné zpracování běžného rozhovoru pracovníků? prof. Janáčová – Dělal jste rešerši existujících řešení?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorLacko, Branislavcs
dc.contributor.authorBubla, Lukášcs
dc.contributor.refereeNěmec, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2021-06-15T06:57:02Z
dc.date.available2021-06-15T06:57:02Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractCílem diplomové práce bylo vytvoření programu, pomocí kterého bude možné ovládat kolaborativního robota pomocí hlasu. Úvodní kapitoly obsahují rešerši současného stavu v oblasti kolaborativní robotiky z hlediska bezpečnosti, efektivity práce, programování a komunikace s robotem. Dále je rozebírána problematika strojového zpracování lidského hlasu. V praktické části byl navržen experiment, ve kterém se pracuje s off-line simulací robota UR3 v prostředí PolyScope 3.15.0. Tato simulace byla propojena s programem, psaným v programovacím jazyku Python, který využívá knihovny SpeechRecognition a urx. Pro ovládání robota byly navrženy jednoduché hlasové pokyny, které uvádějí robota do pohybu na definované pozice.cs
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis was to create a program with which it will be possible to control a collaborative robot by voice. First chapters contain a search of the current state in the field of collaborative robotics in terms of safety, work efficiency, robot programming and communication with the robot. Furthermore, the issue of machine processing of the human voice is discussed. In practical part was proposed an experiment in which we work with off-line simulation of UR3 robot in PolyScope 3.15.0 software. This simulation was linked to a Python program which uses SpeechRecognition and urx libraries. Simple voice instructions have been designed to move robot to defined position.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationBUBLA, L. Ovládání kooperativních robotů hlasem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other134721cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197435
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkolaborativní robotcs
dc.subjectspolupráce člověk-robotcs
dc.subjectovládání hlasemcs
dc.subjectrozpoznání hlasucs
dc.subjectpřevod řeči na textcs
dc.subjectjazykové modelycs
dc.subjectakustické modelycs
dc.subjectcollaborative roboten
dc.subjecthuman-robot cooperationen
dc.subjectvoice controlen
dc.subjectspeech recognitionen
dc.subjectspeech-to-texten
dc.subjectlanguage modelsen
dc.subjectacoustic modelsen
dc.titleOvládání kooperativních robotů hlasemcs
dc.title.alternativeVoice control of cooperative robotsen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2021-06-14cs
dcterms.modified2021-06-14-16:21:53cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid134721en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:21:46en
sync.item.modts2021.11.12 12:47:11en
thesis.disciplineAplikovaná informatika a řízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
2.18 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_134721.html
Size:
7.77 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_134721.html
Collections