Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je finanční zhodnocení společnosti OTEX s.r.o. za období let 2014 až 2018. Teoretická část se zabývá definováním teoretických pojmů, popisem metod a ukazatelů s doporučenými hodnotami, které se dále využijí v analytické části k výslednému zpracování. Analytická část obsahuje analýzu okolí podniku, konkrétní výpočet finanční analýzy a její zhodnocení pro předem zvolenou společnost. Na konci práce jsou uvedeny návrhy a opatření pro zlepšení finanční situace společnosti.
The subject of this bachelor thesis is the financial evaluation of the company OTEX s.r.o. for the period 2014 to 2018. The theoretical part deals with the definition of theoretical concepts, description of methods and indicators with recommended values, which are further used in analytical part for the final processing. The analytical part will include a specific calculation of financial analysis and its evaluation for a pre-selected company. At the end of the work will be presented proposals and measures to improve the financial situation of the company.
Description
Citation
KRATOCHVÍLOVÁ, B. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-24
Defence
Otázky oponenta práce: odpovězeno Ing. Pěta: Když k hrubé mzdě, přidáte provize, tak Vámi navrhovaných 37 000 Kč není hrubá mzda. O jaký typ mzdy se jedná ? – částečně odpovězeno Ing. Pěta: V jakém statě sídlí odběratele společnosti, když navrhujete přeložit stránky do angličtiny? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO