Obličejový anonymizér

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
V této bakalářské práci lze nalézt přehled klasifikačních algoritmů a jejich použití zejména pro prohledávání obrazových dat a detekcí tváří. V první části je nastíněn úvod do rozpoznávání obrazů, je popsáno teoretické pozadí těchto algoritmů a způsob jejich trénování. Představeny jsou i další použité prvky (například Kalmanův filtr nebo knihovna OpenCV). V druhé části se se nachází popis implementace a výstavby aplikace, která využívá těchto technologií pro vyhledávání, sledování a anonymizaci lidských obličejů ve video vstupu.
In this bachelor thesis you can find an overview of classification algorithms and their usage especially for searching image data and face detection. First part contains a brief introduction to a pattern recognition, a theoretical background of these algorithms and ways of training them. Other used components are also presented (e.g. Kalman filter or OpenCV library). Second part covers an implementation of the application which uses these technologies for searching, tracking and anononymization of human faces in a video stream.
Description
Citation
PEŠA, J. Obličejový anonymizér [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO