Detekce QRS komplexu s využitím vlnkové transformace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem práce s názvem Detekce QRS komplexu s využitím vlnkové transformace je zjednodušit a urychlit práci lékaře. Toho lze dosáhnout využitím aplikace schopné jednoduše detekovat QRS komplex za použití jednoho ze čtyř navržených algoritmů detekce. Vytvořená aplikace poskytne lékaři základní informace o vloženém elektrokardiogramu. Součástí aplikace je i grafické okno se zobrazeným záznamem a na něm barevně zvýrazněny body vyhodnocené aplikací jako QRS komplexy. Body jsou dalším algoritmem rozděleny barevně podle určené jistoty správné lokalizace konkrétního komplexu. Tento program je navrhován pro několikahodinové záznamy Holterova monitorování EKG.
The aim of diploma thesis named “QRS detection using wavelet transform” is to simplify and accelerate the work of doctors. This can be achieved by using application for QRS detection, which can use one of four proposed algorithms. Application shows basic informations about inserted electrocardiogram. Part of this program is a graphical window with displayed record and with coloured marks on detected QRS complexes. By another algorythm are marks color-coded due to accurancy percentil of every detected complex. This program is designed for a several hours record from Holter ECG monitoring.
Description
Citation
LOVIŠKA, D. Detekce QRS komplexu s využitím vlnkové transformace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (předseda) doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Dvořák, CSc. (člen) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Číp, Ph.D. (člen) MUDr. František Horálek (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Otázky oponenta byly zodpovězeny. Do diskuze se zapojil doc. Chmelař a Ing. Jiřík.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO