Výkonnostní analýza současných softwarových knihoven pro výpočty modulární aritmetiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-04-30
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
The article deals with analysis of current state of cryptographic and mathematics libraries for computing of modular operations with big integers. Currently most common libraries implemented in C/C++ are analysed here. The libraries were compared by the range, i.e. support of modular arithmetic over finite fields GF(pm) and finite fields over elliptic curves E/GF(pm). Further, the efficiency of computation modular operations like modular multiplication, exponentiation, to find the greatest common divisor and inverse element in multiplicative group is compared.
Článek je zaměřen na analýzu současného stavu kryptografických a matematických knihoven určených pro výpočty operací modulární aritmetiky s velkými čísly. Jsou zde analyzovány v současnosti nejrozšířenější knihovny implementované v jazyce C/C++. Knihovny byly porovnány z hlediska rozsahu, tj. podpory modulární aritmetiky nad konečnými tělesy GF(pm) a tělesy nad eliptickými křivkami E/GF(pm). Dále je porovnána efektivita výpočtů operací modulární aritmetiky, jako je modulární mocnění, násobení, nalezení největšího společného dělitele a inverzního prvku v multiplikativní grupě.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2016, vol. 18, č. 2, s. 33-38. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2016 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO