Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Mikulica (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Milena Otavová, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: zodpovězeno Mgr. Musilová: Zjišťovala jste, zda společnost ovlivní růst inflace , nebo například válka na Ukrajině? zodpovězenocs
but.jazykčeština (Czech)
but.programÚčetnictví a daněcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBartoš, Vojtěchcs
dc.contributor.authorSmékalová, Michaelacs
dc.contributor.refereePudl, Radimcs
dc.date.accessioned2022-06-18T07:53:39Z
dc.date.available2022-06-18T07:53:39Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku Brazzale Moravia a.s. za období 2016 až 2020 a předkládá návrhy na její zlepšení. Práce je rozdělena na tři stěžejní části. První část obsahuje teoretickou stránku, která slouží k objasnění základních pojmů a vybraných ukazatelů. Druhá část je zaměřena na praktickou část, kde jsou poznatky z teoretické části aplikovány na vybranou společnost. Závěrečná část práce se věnuje návrhům na zlepšení finanční situace společnosti, které vyplývají z výsledků z druhé části práce.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on the evaluation of the financial situation of the company Brazzale Moravia a.s. for the period 2016 to 2020 and puts forward proposals for its improvement. The work is divided into three main parts. The first part contains a theoretical page, which serves to clarify the basic concepts and selected indicators. The second part is the practical part, where the knowledge from the theoretical part is applied to the selected company. The final part od the work is devoted to proposals to improve the financial situation of the company, which result from the results of the second part of the work.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationSMÉKALOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other142973cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206505
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectindex IN05cs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectPorterův modelcs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectSLEPTE analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectindebtednessen
dc.subjectIN05 indexen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectPorter's modelen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectSLEPTE analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titleHodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvementen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-16cs
dcterms.modified2022-06-17-09:18:22cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid142973en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.18 09:53:39en
sync.item.modts2022.06.18 08:17:43en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.54 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_142973.html
Size:
6.55 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_142973.html
Collections