Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku Brazzale Moravia a.s. za období 2016 až 2020 a předkládá návrhy na její zlepšení. Práce je rozdělena na tři stěžejní části. První část obsahuje teoretickou stránku, která slouží k objasnění základních pojmů a vybraných ukazatelů. Druhá část je zaměřena na praktickou část, kde jsou poznatky z teoretické části aplikovány na vybranou společnost. Závěrečná část práce se věnuje návrhům na zlepšení finanční situace společnosti, které vyplývají z výsledků z druhé části práce.
The bachelor thesis focuses on the evaluation of the financial situation of the company Brazzale Moravia a.s. for the period 2016 to 2020 and puts forward proposals for its improvement. The work is divided into three main parts. The first part contains a theoretical page, which serves to clarify the basic concepts and selected indicators. The second part is the practical part, where the knowledge from the theoretical part is applied to the selected company. The final part od the work is devoted to proposals to improve the financial situation of the company, which result from the results of the second part of the work.
Description
Citation
SMÉKALOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Mikulica (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Milena Otavová, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: zodpovězeno Mgr. Musilová: Zjišťovala jste, zda společnost ovlivní růst inflace , nebo například válka na Ukrajině? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO