Návrh systému hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zameriava na systém hodnotenia a odmeňovania pracovníkov v spoločnosti Ekobal s.r.o. Práca obsahuje dve časti, a to teoretickú a praktickú. Prvá časť sa zaoberá základnými pojmami, ktoré sa týkajú hodnotenia a odmeňovania. Druhá časť je zameraná na podrobnú analýzu súčasného stavu zvolenej spoločnosti a na výskum prostredníctvom dotazníka. Cieľom práce je návrh zmien v systéme hodnotenia a odmeňovania pracovníkov.
This thesis deals with the system of evaluation and remuneration of staff at Ekobal Ltd. The work contains two parts: a theoretical and practical. First mentioned section discusses the basic concepts related to evaluation and remuneration. The second part focuses on a detailed analysis of the current status of the selected companies and research using questionnaires. The aim is to design changes in the system of evaluation and remuneration of staff
Description
Citation
KOCIFAJOVÁ, V. Návrh systému hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
otázky vedoucího: zodpovězeno otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Schüller: Slyšela jste někdy pojem „kafeterie“ ve vztahu k odměňování zaměstnanců? Domníváte se, že by nebylo vhodné takovýto systém zavést? zapovězeno částečně doc. Doskočil: Jak vaše návrhy v oblasti funkční - personální strategie souvisí s celkovou firemní strategií? zodpovězeno doc. Mikulec: Jak se firma vypořádává s problematikou obrovské psychické pracovní zátěže pracovníků? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO