Podnikatelský záměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je zpracování reálného podnikatelského záměru do podoby podnikatelského plánu na založení a následný provoz dětské obuvi. V první části posbírám teoretická východiska a v druhé části praktická řešení pro vznik nového obchodu s obuví. Cílem této práce je skutečné založení obchodu s dětskou obuví ve Žďáře nad Sázavou.
The subject of this thesis is to prepare a real entrepreneurial in the business plan for founding a firm which sells children´s footware. In the first part, I have explained the theory and I have focused on a practical solution for founding a new firm in the second practical part. The aim of this thesis is to found a shop which sells children´s footware in Žďár nad Sázavou.
Description
Citation
ČIHÁKOVÁ, J. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Libor Benátský (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Otázka vedoucího práce: Odpovězeno v plném rozsahu Otázka oponenta práce: Odpovězeno v plném rozsahu Ing. Bednář: V práci by měla být rozšířená forma marketingového mixu týkající se skužeb. Doc. Sedláček: Cílem práce by měl být podnikatelský plán, nikoli založení podniku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO