Rozbor různých způsobů zpětného získávání tepla při větrání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce obsahuje souhrn a vysvětlení základních pojmů objevujících se v souvislosti s danou problematikou zpětného získávání tepla při větrání, jako jsou účinnost, ekonomie použití a další. Hlavní částí práce je rozdělení všech základních způsobů získávání tepla podle druhu použitého výměníku. U každého způsobu je popsán princip, kterým dochází k přenosu tepla doplněný názorným obrázkem. Také jsou uvedeny další doplňující informace o specifických vlastnostech konkrétních výměníků. Následuje jejich porovnání zejména z hlediska účinnosti, možnosti přenosu vlhkosti a bezpečnosti použití. Součástí porovnání je i shrnutí výhod a nevýhod všech zmiňovaných výměníků. Dále je uveden stručný přehled na trhu nabízených jednotek se zpětným získáváním tepla se zaměřením na Českou republiku. Zmíněny jsou také některé další možnosti využití získaného tepla.
Bachelor´S thesis contains summary and expplanation of basic ideas related with topic of analysis of different means of heat recovery in ventilation like efficiency, economy of using atc. Main part of the work is dividing varied ways of heat recovery based on kind of used heat exchanger. There are description of principle of heat transfer with illustrative pictures including some other informations related to each heat exchanger. After that there is comparation of heat exchangers based on efficiency, enthalpy transfer capability and safety. This part also includes summary of advantages and disadvantages. Finaly there are brief report of market with heat exchangers in Czech republic and some others ways how to use gained heat.
Description
Citation
DVOULETÝ, T. Rozbor různých způsobů zpětného získávání tepla při větrání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Bohumil Sekanina, CSc., CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-17
Defence
Doc. Kratochvíl: Proč je v obr. 8 takový skok ve vlhkostní účinnosti u absorpčních rotačních výměníků? Proč lze rotační výměníky použít pouze v zimě? Doc. Janotková: Jaké jsou zjednodušující podmínky platnosti pro výpočet teplotní účinnosti zařízení zpětného získávání tepla? Co je míněno teplotami te1 a te2? Je opravdu teplota ti1 teplotou vzduchu za výměníkem? Jaké typy výměníku jsou nejběžněji používané v zařízeních pro zpětné získávání tepla? Jaké je hlavní nevýhoda použití rotačních výměníků?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO