Výpočet atributů pro předpověď důsledku mutace na funkci proteinu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se pohybuje v oblasti bioinformatiky a zabývá se problematikou získávání atributů proteinů užitečných pro předpověď vlivu mutace na jejich funkci. Práce má především za cíl vytvořit uživatelsky přívětivou aplikaci, která pomocí specializovaných algoritmů jako je FoldX umožní snadno získat atributy mutací ze sekvence a struktury proteinů. Vyvinutá aplikace poskytuje standardizované rozhraní, které umožňuje rozšiřovat sadu výpočetních metod a získat tak rozmanité sady atributů z různých zdrojů. Tyto sady pak mohou být vstupem predikčních metod a mohou tak přispět ke zlepšení predikce škodlivosti mutace.
This bachelor thesis deals with the bioinformatics techniques for the acquisition of attributes useful for prediction of mutation effects on the protein function. The work primarily aims to develop a user-friendly application for calculation of attributes of mutations from the protein sequence and structure. The developed application serves for integration of specialized tools such as FoldX. The standardized interface enables to implement additional computational tools and collect a diverse set of attributes from different sources. These attribute sets can then serve as an input for different prediction methods and help to improve predictions of mutation effects.
Description
Citation
MATĚJÍČEK, J. Výpočet atributů pro předpověď důsledku mutace na funkci proteinu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO