Design čelního světlometu automobilu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Témou práce je dizajn čelného svetlometu na bližšie nešpecifikovaný automobil. Prvú časť práce tvorí Prehľad súčasného poznania, ktorý sa venuje histórii, súčasnosti a blízkej budúcnosti predných svetlometov sériovo vyrábaných automobilov. Nasledujúce kapitoly opisujú ciele práce, priebeh samotného návrhu a prezentujú finálny dizajn svetlometu. Záverečná časť hodnotí výsledky práce vzhľadom k stanoveným cieľom.
The topic of this bachelor's thesis is design of headlamp for a further unspecified automobile. The first part of the thesis is formed by Overview of current knowledge dedicated to the history, the present and the near future of headlamps of series-production cars. The following sections describe the objectives of the thesis, the process of the design itself and present the final design of the headlamp. The final part evaluates the results of the work with respect to the stated objectives.
Description
Citation
STRUHÁR, S. Design čelního světlometu automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Průmyslový design ve strojírenství
Comittee
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (předseda) akad. soch. Tamara Buganská (místopředseda) doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (člen) Ing. Dana Rubínová, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Mgr. Svatopluk Řezníček (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO