Aplikace moderních technologií pro návrh a výrobu šachového setu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce bude návrh šachového setu ve 3D programu AutoDesk Inventor 2010 a jeho vyrobení za použití moderních CAD/CAM technologií. Pro výrobu šachových figur bude použita aditivní metoda Fused Deposition Modelling. K výrobě herního plánu bude využita technologie třískového obrábění – frézování. V bakalářské práci je uveden přehled metod Rapid Prototyping, jejich stručná charakteristika.
The aim of bachelor thesis proposal will be a chess set in 3D with AutoDesk Inventor 2010 and his made for using advanced CAD/CAM technology. For the production of chess figures additive method is used Fused Deposition Modelling. To produce the game plan will be used for technology cutting - milling. The thesis provides an overview of Rapid Prototyping, their brief description.
Description
Citation
ČERNOHOUS, F. Aplikace moderních technologií pro návrh a výrobu šachového setu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Karel Neužil (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího a oponenta a dalších členů komise. Z jakého důvodu by bylo nevýhodné větší množství podpůrného materiálu oproti stavebnímu materiálu? Z jakého materiálu jsou vyrobeny šachové figury? Popište ho. Jaké součásti by mohly být tímto způsobem vyráběny? Je možné použít pro výrobu figur kovový materiál? Jaké jsou metody RP, které umožní vyrobit figury z kovu? Vysvětlete tvrzení, že je možné pro výrobu použít "nejtvrdší plast". Jaká je hranice rozměrů součásti, které je možné vyrobit touto technologií? Víte, jakým způsobem si řekl o odměnu autor šachové hry? Jak se nazývá způsob výroby dutin frézováním?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO