Komentovaný překlad odborného textu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje především na překlad odborného textu s důrazem na použitou terminologii. Vybraný text pojednává o problematice mikrovln a jejich zpracování v počítačových systémech. Práce sestává z dvou stěžejních částí, přičemž první se soustřeďuje na výše zmíněný překlad odborného textu a druhá se věnuje jeho podrobné jazykové analýze. Analytický rámec zahrnuje všechny důležité jazykovědné disciplíny a předkládá výňatky přímo z textu. Tyto výňatky jsou následně porovnávány a postupně je ověřována správnost použitých jazykových prostředků pomocí citací z kvalitních zdrojů a slovníků.
The main aim of the bachelor thesis is mainly the translation of the professional text with the emphasis on the used terminology. The chosen text is about microwaves and processing of these waves using computer systems. The paper consists of two principal parts: the first one focuses on above mentioned translation whereas the second one is dedicated to the detailed linguistic analysis. The analytical framework covers all important linguistic disciplines and presents excerpts directly from the text. These excerpts are then compared, and the correctness of the language features usage is gradually verified using citations from quality resources and dictionaries.
Description
Citation
HEGER, M. Komentovaný překlad odborného textu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) PaedDr. Alena Baumgartnerová (místopředseda) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (člen) Mgr. Petra Zmrzlá, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Eva Ellederová, Ph.D. (člen) Mgr. Radek Vogel, Ph.D. (člen) M. A. Kenneth Froehling (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student prezentoval svou bakalářskou práci dobrou angličtinou, žádné otázky nebyly vzneseny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO