Návrh konstrukce hydraulicky ovládaného ramene

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mechanické konstrukce hydraulického ramene. Rameno slouží jako učební pomůcka pro navrhování hydraulicky ovládaných mechanismů. Skládá se z několika částí, které jsou spojeny rotačními vazbami. Pohon je zajištěn lineárními hydromotory. Dále se jedná o volbu vhodného snímače pro snímání polohy hydromotoru. Při zpracování byl použit CAD systém Autodesk Inventor 2008. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. V první je popsáno rozdělení tekutinových systémů. Druhá část se zabývá analýzou problému, výběrem nejvhodnějšího snímače a provedení jeho nosné konstrukce. Zbývající část pojednává o možnostech řešení mechanické konstrukce modelu hydraulického ramene a kontrole jednotlivých součástí z pevnostího a deformačního hlediska. Práce je doplněna názornou dokumentací v podobě obrázků navrhovaného modelu a jeho součástí. V příloze jsou jednotlivé výkesy součástí.
This bachelor’s thesis deals with design of a hydraulics arm. The main purpose of this hydraulics arm is the possibility to use it in education project which is a part of hydraulics systems lessons. This arm consists from few parts which are connected together by rotary joints. This arm is actuated by linear hydromotors, furthermore there is a magnetic position sensor. Autodesk Inventor 2008 was used during the arm design process. There are three main parts in this work. First part deals with fluids systems, the second part shows the position sensor properties and the last part presents some cases of arm design with deformation verify. A lot of supplement is presented at the end of this work as pictures of the model of the arm or pictures of some parts of the model.
Description
Citation
VODRÁŽKA, J. Návrh konstrukce hydraulicky ovládaného ramene [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen) doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen) doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO