Staré Brno - MĚSTO MÍSTO TOVÁRNY

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Anotace Staré Brno – Město místo továrny Cílem práce je navrhnout možnou cestu ve vybudování a přestavění částečně nevyužité a částečně nevhodně využité plochy v Brně - v městské části Staré Brno. Hlavním úkolem je nabídnout hodnotnou alternativu pro bydlení v centrální části města. Vyzvednout image Brna jako rozvíjejícího se moderního města. Podpořit image Brna jako vhodného města pro život a omezit nekoncepční rozlézání města do okolí. Návrh vytváří kompaktní městskou část protkanou obchodními prostory a pasážemi. Vznikne nové město s podobou rostlých městských jader. Takováto městská struktura má historickou tradici v budování nejen českých měst.
Annotation Old Brno - City instead of factory The project deals with partially and untimely used area in Brno - city district Old Brno. The main goal of the project is to offer a valuable alternateve to living in the central part of the city. Raise Brno image of modern developing city. Raise Brno image of great place to live and prevent non-conceptual growing of the city to periphery. The new design creates compact city part with commercial areas and shopping arcades. The new city part will get an appearance of an historically grown city. Building tradition of compact city urban structures lasts for many centuries not only in czech cities.
Description
Citation
BARTOŠ, M. Staré Brno - MĚSTO MÍSTO TOVÁRNY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Naděžda Menšíková, CSc. (předseda) Ing. arch. David Prudík (člen) prof. Ing. arch. Ivan Ruller (člen) Ing. arch. Jan Sochor (člen) Ing. Jaroslav Štikar (člen)
Date of acceptance
2010-05-31
Defence
Diplomant odprezentoval svůj projekt a zodpověděl na dotazy a připomínky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO