Generátor pro mobilní robotické aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářské práce je zaměřena na konstrukci generátoru pro mobilní robotické aplikace. V první části je uveden průzkum dostupných elektrocentrál jak na tuzemském, tak na zahraničním trhu. Druhou část tvoří přehled elektrických strojů použitelných v generátorickém režimu. Je zde uveden popis a princip činnosti, specifika každého motoru a případná regulace výstupu. Třetí část pojednává o vlastní konstrukci zařízení. Jako generátor byl použit BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný) motor o výkonu 660W.
This bachelor’s thesis is focused on the construction of generator for mobile robotic applications. The first part provides a survey of power generators available on both the domestic and international markets. In the second part is an overview of applicable electrical machines in the generator mode. There is a description, principle of operation and specifics of each motor and a possible regulation of an output. The third part deals with the actual construction of a testing model. The BLDC (brushless DC) motor with output power of 660W was used as a generator.
Description
Citation
HRBÁČ, Z. Generátor pro mobilní robotické aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) Ing. Lukáš Březina, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen) doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszynski (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Student seznámil členy komise se svojí bakalářskou prací a prokázal orientaci v dané problematice s určitými nepřesnostmi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO