Návrh podtlakového systému upínání pro studentskou 3D tiskárnu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením podtlakového upínání pracovní desky v 3D tiskárně. První část je věnována přehledu stávající úrovně pracovních desek tiskáren, jejich využití a rozšíření. Také je zde popsán princip vakua a jeho technické využití. Další část se zabývá analýzou problému a návrhem jeho řešení. Poslední část popisuje realizaci optimálního řešení, jež je aplikováno na studentské 3D tiskárně.
This thesis is about the structural design of the vacuum clamping worktop in a 3D printer. The first part reviews existing levels of worktops in 3D printers, their applications and extensions. Also, it describes the principle of vacuum and its technical applications. The next section analyzes the principles of vacuum and proposes a solution for its technical use. The last part describes the implementation of the optimal solution, which is applied to the student 3D printer.
Description
Citation
MÜCK, J. Návrh podtlakového systému upínání pro studentskou 3D tiskárnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO