Hodnocení vybraných parametrů pájecí stanice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato semestrální práce se zabývá zkoumáním rozdílných principů řízení topných těles v pájecích stanicích a vlivu bezolovnaté pájecí slitiny na životnost pájecích hrotů. V práci je shrnut popis dílčích prvků pájecích stanic a vysvětlení jejich funkcí. Dále jsou popsány vady pájecích hrotů, v důsledku použití bezolovnatých pájecích slitin. V neposlední řadě jsou uve-deny evropské směrnice upravující povinnost použití bezolovnatých pájecích slitin v elektronických a elektrických výrobcích.
This semestral work deals with the investigation of different principles of heating elements control in soldering stations and the influence of lead-free solder alloy on the life of soldering tips. The thesis summarizes the description of the sub-elements of the soldering stations and explains their functions. The defects of the soldering tips due to the use of lead-free solder alloys are also described. Last but not least, European directives governing the use of lead-free solder alloys in electronic and electrical products are mentioned.
Description
Citation
NĚMEC, I. Hodnocení vybraných parametrů pájecí stanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen) Ing. Kristýna Jandová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Máca, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student odpověděl na otázky oponenta. Je regulace teploty realizovaná u indukční stanice? Vliv tepelné kapacity na rychlost vyhřívání hrotu? Jak se spočítá výkon u indukčního ohřevu? Na jakém kmitočtu se více projeví skin efekt? Čím je dán rozdíl času při režimu boost a normal? Bylo provedeno 8000 cyklu manuálně? Jaká byla forma trubičkové pájky? Kolik vzorků bylo pájeno v rámci měření? Jaká je nejvhodnější volba pájecí stanice pro domácí použití? Jakým způsobem byla stanovena metodika ohřevu? Jaký byl účel měření času ochlazení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO