Dynamická rekonfigurace s Atmel FPSLIC

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce popisuje platformu Atmel FPSLIC, která je tvořeny pomocí hradlových polí FPGA a mikrořadiče AVR. Je zde i popsán vývojový kit STK594 a jeho možnosti programování, ať hradlového pole FPGA, tak také mikrořadiče AVR. Také je popsán samotný obvod AT94K. Tento obvod je možné programovat jazykem VHDL (pole FPGA) nebo pomocí assembleru a jazyka C pro mikrořadič. Toto vše umožňuje sloučit do jednoho výstupního souboru pomocí programu System Designer, který obsahuje sadu softwarových nástrojů pro dané programové jazyky a generování celého obvodu. Práce dále popisuje jednoduchou aplikaci pro obě části platformy. Také je zde věnováno popisu dynamické rekonfigurace hradlové části tohoto obvodu.
This study describes the platform Atmel FPSLIC, which is created by means of the logic arrays FPGA and the micro-sequencer controller AVR. The developmental kit STK594 is described here as well, with its programming possibilities, as for the logic arrays FPGA, as for the micro-sequencers AVR. Also the separate circuit AT94K is described there. This circuit can be programmed by the language VHDL (the field FPGA), or by means of the assembler and language C for the micro-sequencer. All this can be integrated into the one output file by means of program System Designer, comprising a set of software tools for given programming languages and for generation of the whole circuit. Furthermore, the study describes a simple application for the both platform parts. Also the description of the dynamic reconfiguration of the circuit gate part is included.
Description
Citation
JANČÍK, M. Dynamická rekonfigurace s Atmel FPSLIC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Šebesta, CSc. (člen) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (člen) Ing. Josef Soldán, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO