Influencer marketing jako moderní nástroj komunikace prostřednictvím sociálních médií a návrh na jeho využití ve zvolené společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
V 21. století digitální marketing představuje nedílnou součást marketingové komunikace, kde sociální média zaujímají čím dál významnější pozici tohoto odvětví. Bakalářská práce se odráží od základů internet marketingu a následně se zabývá principy influencer marketingu u vhodných sociálních sítí k tomuto prostředku komunikace. Praktická část se zaměří na analýzu současného stavu využití sociálních médií obchodní značky MANA a její konkurence, která také poslouží jako východisko pro návrh aplikace této metody marketingu na sociálních sítích ke zlepšení povědomí o značce.
In 21st century, digital marketing represents inseparable part of marketing communication, where social media are increasingly significant in the field. The thesis reflects from the basics of internet marketing and then follows to the principles of influencer marketing on suitable social networks for this communication tool. The practical part analyzes the present use of social media by the brand MANA and its competitors. The conclusion of the analysis will be also used to propose an application to improve the brand awareness with this marketing method.
Description
Citation
NOVOTNÝ, P. Influencer marketing jako moderní nástroj komunikace prostřednictvím sociálních médií a návrh na jeho využití ve zvolené společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Bačík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Otázky vedoucího: Zodpovězeno. Otázky oponenta: Zodpovězeno. doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. Na základě čeho tvrdíte, že má společnost silné postavení mezi konkurencí? - Zodpovězeno. Můžete podložit tvrzení, že má společnost nejvíce přízniců, čísly? - Zodpovězeno. Sílu oproti konkurenci hodnotíte počtem příznivců? - Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO