Rozpoznávání osob podle obličeje s využitím Neural Compute Stick

but.committeeprof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (předseda) doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Jak se liší grafy, které jste uvedl v prezentaci? Porovnával jste vaše řešení i s jinými systémy? Kolik jste měl obličejů v databázi? Jakým způsobem je řešeno zabezpečení dat? Jaká data posíláte po síti? Jak probíhalo testování aplikace? Jaká testovací data jste používal? Zohledňoval jste nějak přesnost identifikace?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programInformační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorGoldmann, Tomášcs
dc.contributor.authorHorník, Matejcs
dc.contributor.refereeOrság, Filipcs
dc.date.accessioned2022-08-25T06:52:22Z
dc.date.available2022-08-25T06:52:22Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTáto bakalárska práca sa zaoberá súčasnými technikami na rozpoznávanie osôb podľa tváre. V súčasnosti sa používajú konvolučné neurónové siete na rozpoznávanie tvárí. V tejto práci budú konvolučné neurónové siete popísané a taktiež budú porovnané súčasne architektúry konvolučných sietí, ktoré sa využívajú na rozpoznávanie tvárí. Cieľom bude vytvoriť vstavaný systém, ktorý sa bude skladať z kamery, výpočetnej jednotky a akcelerátora Neural Compute Stick. Systém bude rozpoznávať osoby podľa tváre s voľne dostupným algoritmom.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with current techniques for recognizing people by face. Convolutional neural networks are currently used for face recognition. In this work, convolutional neural networks will be described and also the architectures of convolutional networks used for face recognition will be compared. The goal will be to create a built-in system that will consist of a camera, a computing unit and a Neural Compute Stick accelerator. The system will recognize people by face with a freely available algorithm.en
dc.description.markEcs
dc.identifier.citationHORNÍK, M. Rozpoznávání osob podle obličeje s využitím Neural Compute Stick [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other146373cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/208288
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrozpoznávanie tvárecs
dc.subjectneurónová sieťcs
dc.subjectkonvolučná neurónová sieťcs
dc.subjectstrojové učeniecs
dc.subjectumelá inteligenciacs
dc.subjectNeural Compute Stickcs
dc.subjectface recognitionen
dc.subjectneural networken
dc.subjectconvolutional neural networken
dc.subjectmachine learningen
dc.subjectartificial intelligenceen
dc.subjectNeural Compute Sticken
dc.titleRozpoznávání osob podle obličeje s využitím Neural Compute Stickcs
dc.title.alternativeFace Recognition with Acceleration on the Neural Compute Sticken
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-08-24cs
dcterms.modified2022-08-24-22:30:07cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid146373en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.08.25 08:52:21en
sync.item.modts2022.08.25 08:12:16en
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
7.8 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-25282_v.pdf
Size:
124.35 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-25282_v.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-25282_o.pdf
Size:
87.76 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-25282_o.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_146373.html
Size:
1.47 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_146373.html
Collections