Hudba jako veřejný prostor – Nový koncept brněnské Filharmonie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Návrh koncertního sálu v poloze Moravského náměstí, kde se do roku 1945 nacházel tzv. Německý dům s koncertním sálem. Návrhem jednoduchá, kvádrová hmota s celoprsklenuo, prolamovanou fasádou. Sál uvnitř dispozice, jakožto těžiště celého návrhu, v ideálních akustických proporcích, viditelností, přístupy do sálu, jak s ohledem na diváky, tak účinkující. Stavba obsahuje všechny prostory a provozy pro filharmonii souměřitelnou se současnou světovou architekturou. Nabízí tak protiklad umístění JKC na ulici Veselé.
Proposal for concert hall in the position of the Moravian Square, where in 1945 found called. The German House with a concert hall. Design a simple, rectangular mass with celoprsklenuo, perforated facade. Inside the hall layout, as a cornerstone of the entire draft, in ideal acoustic proportions, visibility, access to the hall, both with regard to the audience and the performers. The construction includes all the facilities and plants for the Philharmonic commensurate with the contemporary world architecture. It is offering a location opposite the street Veselá.
Description
Citation
KŘÍŽ, J. Hudba jako veřejný prostor – Nový koncept brněnské Filharmonie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Petr Todorov (předseda) doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský (člen) Ing. arch. Miloš Klement (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO