Smart Forest: využití 5G komunikačních technologií pro detekci a předcházení požáru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem bakalářské práce bylo v teoretické části nastudovat a popsat Internet věcí, zjistit rozdíli mezi H2H (Human to Human), M2M (Machine to Machine) a mMTC (Massive Machine Type Communication), popsat LPWAN (Low Power Wide Area Network) sítě v licencovaném a nelicencovaném frekvenčním pásmu a vzájemně je porovnat. Dále bylo za úkol podrobně popsat technologie v licencovaném frekvenčním pásmu NB-IoT a LTE Cat-M a vybrat si jednu z technologií pro využití v praktické části. V teoretické části se dále mělo nacházet popsání aplikačních protokolů pro LPWAN jako jsou MQTT, CoAP, LWM2M a dále popsat zabezpečení. Úkolem v praktické části bylo vybrat si komunikační technologii, komunikační modul a zařízení, pomocí kterého se bude měřit teplota, fotit okolní prostředí a získaná data se budou následně odesílat na server. Pro zprovoznění zařízení se musí vytvořit program, který bude v intervalech měřit okolní teplotu, kterou bude vyhodnocovat a v případě překročení dojde k vyfocení prostředí a odeslání dat na server.
The goal of bachelor thesis was in teoretical part study and describe Internet of Things, found difference between H2H (Human to Human), M2M (Machine to Machine) and mMTC (Massive Machine Type Communication), describe LPWAN (Low Power Wide Area Network) in licensed and unlicensed frequency band and compare them. The next task was describe in detail technology in licensed frequency band NB-IoT and LTE Cat-M and choose ona of the technology for use in practical part. In teoretical part it should also be found description of application protocols for LWPAN as MQTT, CoAP, LWM2M and then describe security. The task in the practical part was to choose a communication technology, communication module and device that will be used to measure the temperature, take photos of the surrounding environment, and then send the obtained data to the server. In order to put the device into operation, a program must be created that will measure the ambient temperature at intervals, which it will evaluate and, in the event of and excess, take a picture of the environmet and send the data to the server.
Description
Citation
POPELKA, A. Smart Forest: využití 5G komunikačních technologií pro detekci a předcházení požáru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Václav Oujezský, Ph.D. (člen) Ing. Jan Karásek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Pospíšil (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a částečně odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: - Popište metody detekce požáru a odůvodněte výběr metody pro Vaši praktickou implementaci. - Uveďte aktuální životnost zařízení pro zvolenou baterii. - Uveďte celkový datový objem dat odesílaných na vzdálený server spolu s časovou náročností pro přenos pomocí technologie NB-IoT. Uvažujte dobré/zhoršené/špatné rádiové podmínky (ECL 0/1/2). - Dochází k opakovanému přenosu v bezdrátové komunikaci kterou v práci používáte? - Co je to špička 4,3 mikrometru (v prezentaci)? - Zařízení má poměrně vysokou spotřebu, proč tomu tak je? - Kolik senzorů předpokládáte napojených na jednotku?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO