Aplikace NB-IoT technologie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Úvodné kapitoly diplomovej práce sa zameriavajú na technológiu NB-IoT a zároveň popisujú jej alternatívy vo sfére Low-Power Wide-Area (LPWA) sietí. Rešerš dopĺňa porovnanie komerčných IoT platforiem, protokolov a bezdrôtových sietí, určených na lokálnu komunikáciu medzi senzormi a IoT zariadeniami. Nasledujúca časť definuje ciele práce a koncept spracovania danej problematiky. Na základe poznatkov z rešerše sú bližšie špecifikované časti technologického demonštrátora. Praktická časť objasňuje výber použitých mikrokontrolérov, senzorických uzlov a popisuje návrh vlastnej dosky plošných spojov. Taktiež zahŕňa opis riadiaceho algoritmu na vyššej úrovni abstrakcie. V neposlednom rade je realizovaný návrh komunikácie a zber senzorických dát využitím komerčnej cloudovej platformy a vývoj jednoduchého používateľského rozhrania. V závere sa práca zaoberá praktickým testovaním parametrov NB-IoT siete a demonštráciou aplikácie na reálnom systéme.
The initial chapters of master’s thesis focus on NB-IoT technology and its alternatives within the field of Low-Power Wide-Area (LPWA) networks. The research is further enhanced by comparing various commercial IoT platforms, protocols, and wireless networks, that are intended for local communication between sensors and IoT devices. The subsequent section defines the goals of this project and presents the approach taken towards examining the given issue. Based on the research findings, the main parts of the technological demonstrator are outlined in greater detail. The practical section elucidates the selection of appropriate microcontrollers and sensor nodes, while also covers the design of a customized printed circuit board. Additionally, it describes the control algorithm at a higher level of abstraction. The thesis includes the design of communication for collecting sensory data through a commercial cloud platform, as well as the development of a simple user interface. Finally, the thesis concludes with practical testing of NB-IoT network parameters, followed by the implementation of a demonstrative application on a real system.
Description
Citation
CAGÁŇ, J. Aplikace NB-IoT technologie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
RNDr. Vladimír Opluštil (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) Ing. Peter Zavadinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Josef Ferda (člen) mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D. (člen) Ing. Nezval Vít, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svou diplomovou práci. Poté byly předneseny posudky a student odpověděl na otázky oponenta. Následně proběhla diskuze se členy komise vztahující se k diplomové práci, při které byly položeny následující dotazy: Proč bylo potřeba při tvorbě firmware použít FreeRTOS? Proč jste vybral NB-IoT síť? Podle názoru komise byla úroveň odpovědí vyhovující.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO