Nástroje pro smykové tlačení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Problematikou předkládané práce jsou nástroje pro technologii smykového tlačení. Práce obsahuje také obecný popis principů smykového tlačení, jeho rozdělení a využití. Dále je tu zmínka o strojích používaných pro smykové tlačení. Na závěr je uvedený příklad vyráběných dílců a vlastní hodnocení zkoumané problematiky autorem.
The issue of this bachelor’s thesis are tools for shear spinning technology. The work also contains a general description of the principles of shear spinning technology, its division and use. There is also mention of the machines used for this technology. In conclusion there is an example of produced components and self-evaluation of the issues examined by the author.
Description
Citation
KANTOR, M. Nástroje pro smykové tlačení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Student seznámil komisi se svojí závěrečnou prací a odpověděl na otázky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise: 1. Jaké výhody má technologie smykové tlačení vůči technologii hlubokého tažení? 2. Jak se liší nástroje s názvem „kachní zobák“ a „ovčí nos“? 3. Jakým způsobem provedete výběr materiálu pro výrobu kladek?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO