Návrh části informačního systému pro firmu Webwings, s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku analýzy a návrhu části informačního systému pro firmu Webwings s.r.o. Firma Webwings s.r.o. dostala za úkol vytvořit pro svého klienta – Středisko Řehoře Mendla v Brně – informační systém, který bude sloužit pro podporu běžné činnosti skautského střediska. Tato práce je rozdělena na 3 části: analýzu stávajícího informačního systému, návrh změn v tomto systému a návrh nových částí, které ve stávajícím informačním systému chybějí.
This bachelor’s thesis focuses on analysis and design of part of the information system for Webwings Ltd. Webwings Ltd was assigned to create information system for it’s client – Středisko Řehoře Mendla v Brně – which would suport it’s regular activities of Scout center. This thesis is divided into three parts: analysis of existing information system, design of changes in existing system and design of new parts missing in existing system.
Description
Citation
KOBELKA, M. Návrh části informačního systému pro firmu Webwings, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-21
Defence
Otázka od oponenta byla zodpovězena. doc. Kropáč: připomínka schéma zdrojové databáze
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO