Návrh řídicího systému robotu k rozmístění výstražného značení při dopravní nehodě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Hlavní téma této bakalářské práce je návrh modelu řízení autonomního robota pro rozmístění výstražných prvků při dopravní nehodě. Práce se zabývá dohromady třemi modely řízení. Dále jsou v práci představeny komponenty robota a komunikace dvou řídicích systémů.
The main topic of this bachelor thesis is the design of the autonomous robot control model for the positioning of warning elements in a traffic accident. The thesis deals with three management models. Also the work introduces components of robot and communication of two control systems.
Description
Citation
KARAS, K. Návrh řídicího systému robotu k rozmístění výstražného značení při dopravní nehodě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Majer, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-20
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Jak probíhal sběr dat pro trénování? Jak je řešena nespojitost sledované čáry, například z důvodu překážky nebo přerušovanému značení? Jak byla do řešení zařazena zpětnovazební regulace výchylky? Proč je v regulátoru využita D složka a jak byly jednotlivé složky P, I a D nastaveny? Jak by vypadala časová závislost výchylky robota s použitím regulátoru pouze s P složkou? Jak byste zhodnotil robustnost použitého algoritmu? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako velmi dobrá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO