Blue Box

Abstract
Bakalářská práce Blue Box navazuje na dlouhodobý projekt, který započal v roce 2013 cestou na východní pobřeží USA. Po mystickém zážitku v newyorské ortodoxní židovské čtvrti a návštěvě veřejného shromáždění Ku Klux Klanu v Gettysburgu, jsem začala kolem mytologie a ideologie xenofobních hnutí vytvářet mystifikační příběh Blue Box. V tématickém ohledu je má práce univerzální zprávou o nebezpečí extremismu v jakékoliv podobě, přičemž svým zaměřením zkoumá podstatu a mechanismy jeho původu a šíření.
The bachelor's thesis Blue Box follows a long-term project that began in 2013, when I was on my way to the east coast of the USA. I began creating a mystical Blue Box story around the mythology and ideology of xenophobic movements, after a mystical experience in New York's Orthodox Jewish Quarter and attending a Ku Klux Klan public gathering in Gettysburg. In thematic terms, my work is a universal report about the dangers of extremism in any form, focusing on the essence and mechanisms of its origin and spread.
Description
Citation
ŠPRINCL, M. Blue Box [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (předseda) doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) MgA. Jonáš Strouhal (člen) MgA. Valentýna Janů (člen) Mgr. et MgA. Barbora Lungová (člen) MgA. Ondřej Tobola (člen) MgA. Jan Mikoška (člen) MgA. Ivars Gravlejs, Ph.D. (člen) Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen) Mgr. Anežka Bartlová (člen) MgA. Tamara Moyzes (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod obhajoby studentka představila bakalářskou práci – multikanálovou video-instalaci – a přečetla rozsáhlou obhajobu. Následovalo čtení posudků vedoucího a oponenta. Rozprava byla zahájena otázkami o autorských právech v případě používání videí stažených z internetu. Autorka reagovala věcně a prokázala dobrou orientaci v problematice. Dále se diskuze zaměřila na formální aspekty instalace, a především emoční působení intenzivní zvukové a obrazové montáže. Autorka svou práci obhájila přesvědčivě a profesionálně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO