Nové moderní nástroje pro frézování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce je zaměřena na frézování a jejich nástroje. V první části jsou popsány základní údaje pro frézování, které jsou nezbytné pro stanovení řez-ných podmínek a druhu frézování, a kde je popsán způsob rozdělení a ozna-čení frézovacích nástrojů. Další část práce je zaměřena na sortiment frézova-cích nástrojů vybraných třech druhů firem a to na rovinné frézy firmy WALTER AG, Sandvik Coromant, Pramet Tools, s.r.o. V poslední části jsou popisovány doporučené oblasti pro použití frézovacích nástrojů již jmenovaných firem.
This bachelor thesis deals with the subject of milling and relevant devices. The first part introduces the essential data about milling, the information necessary for specification of the cutting conditions and the form of milling. It also provides the description of types and labelling of milling machines. The second section centres on the milling device assortment of three companies, specifically on slab mills by WALTER AG, Sandvik Coro-mant, Pramet Tools, s.r.o. The final part of the thesis comments upon the rec-ommended usage scope of the machinery produced by the companies men-tioned above.
Description
Citation
DOČEKAL, P. Nové moderní nástroje pro frézování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Ing. Josef Sedlák, CSc. (člen) Ing. Karel Němec, Ph.D. (člen) Ing. Milan Janský (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1. Na kterou oblast nástrojů jste zaměřil vaši práci? 2. Jaké jsou současné tendence ve vývoji slinutých karbidů s ohledem na velikost zrna? 3. Definujete termín "obrobitelnost"? 4. Jak byste hodnotil řezivost nástrojového materiálu? 5. Jak dělíme řezné materiály? 6. Definujete termín "trvanlivost"?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO