Kritéria únavové životnosti při víceosém namáhání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá únavou materiálu a možnostmi určení životnosti součástí při víceosém cyklickém namáhání. Nejprve je popsán mechanismus vzniku a šíření únavových trhlin, dále pak způsob určování životnosti při jednoosém namáhání a stav napětí při namáhání víceosém. Poté jsou již uváděna jednotlivá kritéria pro určení životnosti při víceosém namáhání. Všechna kritéria jsou založena na kritické rovině a jsou rozdělena na napěťová, deformační a energetická.
Bachelor’s thesis is about fatigue of materials and options of component’s lifetime determination during multiaxial cyclic loading. First it is described mechanism of initiation and grow of fatigue cracks, then the way of determination fatigue life during uniaxial loading and state of stress during multiaxial loading. Then multiaxial fatigue criteria for life time determination are presented. All criteria are based on critical plane and are divided into stress-based, strain-based and energy-based.
Description
Citation
BLAHA, J. Kritéria únavové životnosti při víceosém namáhání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Prášil (člen) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student prezentoval komisi svoji bakalářskou práci a následně odpovídal na otázky oponenta i další otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO