Zavedení managementu bezpečnosti ICT na střední škole

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Obsahem této bakalářské práce je návrh zavedení managementu bezpečnosti ICT na konkrétní střední škole v Moravskoslezském kraji. Úvodní část popisuje objekt školy a dosavadní management bezpečnosti. V praktické části této práce jsou poté rozebrány nedostatky. Především z hlediska používaných bezpečnostních mechanismů, chování uživatelů, správců. Součástí práce jsou také návrhy na řešení dané situace.
The aim of this bachelor’s thesis is proposal of implementation of the ICT Security Management to the specific Highschool in the Moravian-Silesian region. Introduction part describes the school building and current Security Management. In the practical part of this thesis are then discussed the shortages in the Highschool. This is done mainly from the perspective of security mechanisms used and the behavior of users and administrators. There are also proposals how to deal with this situation in this work.
Description
Citation
MATUSÍK, J. Zavedení managementu bezpečnosti ICT na střední škole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Mihola (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Otázky vedoucího práce - Zodpovězeno Otázky oponenta práce - Zodpovězeno RNDr. Chvátalová - Z jakého důvodu jste se v bakalářské práci zaměřil na tuto oblast? - Zodpovězeno doc. Zinecker - Jakým způsobem jste řešil ekonomickou stránku návrhu řešení? - Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO