Protihluková opatření traktorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je protihluková opatření traktorů. V této práci jsem se zaměřil na vliv chtěného i nechtěného hluku na člověka a na důsledky tím spojené. V další části jsem se zabýval letmým výpočtem hluku a vibrací jednotlivých zdrojů a průzvučností těles. Tyto výpočty jsou velmi složité a komplikované, ale pro můj účel jsem je zjednodušil a použil jen ty základní. Dalším postupem je odstranění hluku konstrukčními úpravami, které se hojně používají. Ke konci jsem napsal používané materiály, a kde se používají na odstranění hluku. Na závěr jsem napsal několik druhů značek traktorů a jejich použité konstrukce a materiály v různých částech traktoru.
The aim of my bachelor´s thesis is anti-noise protective agents in tractors. In this work I focused on influence of wanted and unwanted noise to humans and the results of it. In other part I concerned with simple calculation of noise, each sources´ vibration and sound transmission of solids. These calculations are very complicated and complex but for my purpose I simplified them and used only the basic ones. The next procedure is to clear out the noise by constructional alterations, which are much-used. At the end I mentioned the used materials and where they are used for clearing out the noise. In the conclusion Ispecified some tractors´ marks and their used constructions and materials in a different parts of a tractor.
Description
Citation
HUDEC, M. Protihluková opatření traktorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO