Návrh a konstrukce lineárního hydromotoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lineárních hydromotorů. První část tvoří odbornou rešerší v oblasti lineárních hydromotorů. Druhá se zaměřuje na konstrukci lineárního hydromotoru včetně všech potřebných výpočtů. Součástí práce je také výkresová dokumentace obsahující celkovou sestavu lineárního hydromotoru a výkresy víka a dna.
This bachelor’s thesis is interested in linear hydraulic motors. The first part consist of technical research in the field of linear hydraulic motors. The second part focuses on the construction of linear hydraulic motors including all necessary calculations. The thesis also includes technical drawings containing the total linear hydraulic motor assembly with the drawings of the top and bottom cover.
Description
Citation
MELICHAR, M. Návrh a konstrukce lineárního hydromotoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Pernikář, CSc. (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vetiška, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Maria Krbalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO