Vysokotlaká hydraulika v zemědělských strojích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce nabízí přehled nejvyužívanějších způsobů přeměny kinetické energie na tlakovou a naopak, pomocí hydrostatických převodníků. Je zaměřena na problematiku vysokotlakých hydraulických mechanismů v zemědělských strojích. V další částí jsem se zaměřil na objasnění funkce důmyslných hydraulických systémů u současných traktorů a výpočet tepelných ztrát při zvedání závaží předním tříbodovým závěsem. K vyřešení byla použita Bernoulliho rovnice pro proudění skutečné kapaliny v potrubí.
This bachelor thesis provides an overview of the most used ways of converting kinetic energy into pressure energy and the other way around by using hydrostatic converters. It is focused on the issue of high-pressure hydraulic mechanisms in agricultural machinery. In the next section I focused on getting an overview of the function of sophisticated hydraulic systems in current tractors and calculation of heat losses of lifting weight by front three-point hitch. For solving was used Bernoulli equation for real flow in pipes.
Description
Citation
PAVLÍK, V. Vysokotlaká hydraulika v zemědělských strojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Lumír Hružík (člen) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO