Stavba v krajině - Winery

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Stavba vinařství je umístěna v krajině nedaleko obce Strachotín na Jižní Moravě. Řešené území se prudce svažuje směrem na jih k hladině vodní nádrže Nové Mlýny. Na budovu výroby navazuje objekt prezentace, degustace a prodeje vín. Součástí areálu je centrum volného času s objekty pro ubytování a s možností návštěvy wellness, seminárních místností, restaurace a kavárny. Budovy ubytování a některé další jsou navrženy jako energeticky soběstačné dřevostavby využívající energii z obnovitelných přírodních zdrojů.
Building structure of wine-growing is situated in the countryside not far from the village Strachotin in South Moravia. Concerned area slopes wildly down to the level of the water reservoir. To the building of production concures parts of presentation, degustation, and distribution of wine. This area includes also leisure centre with possibility of accomodation , visit of wellness, seminary rooms, restaurant and coffee. Buildings for accomodation and some other are designed as energetically selfsufficient wooden structures using energy from renewable natural resources.
Description
Citation
NOVÁKOVÁ, J. Stavba v krajině - Winery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Petr Hrůša (předseda) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) Ing. arch. Petr Todorov (člen) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-01
Defence
Student odprezentoval svůj projekt a reagoval na otázky a připomínky oponenta, vedoucího práce a členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO