Komentovaný překlad: Měření v elektrotechnice, Měření v audiotechnice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předmětem této práce je komentovaný překlad instruktá- žního textu používaného v univerzitních kurzech Měření v elektrotechnice a Měření v audiotechnice. Překlad byl vytvořen pro potřeby budoucích zahraničních studentů navštěvujících uvedené kurzy. Komentář uvádí důvody motivace k provedení překladu, překladatelské teorie a pohledy aplikované během překladu, potíže ke kterým v průběhu došlo a jejich individuální řešení, včetně konkrétních příkladů, a stručnou lingvistickou analýzu textu. Kromě samotného překladu tato práce představuje koncept slovníčků které by doprovázely každý laboratorní návod v textu. Finální verze překladu je připravena k posouzení, zda může být použita jako oficiální studijní materiál.
The concern of this thesis is a commented translation of an instructional text used in university courses Measurement in Electrical Engineering and Measurement in Audio Engineering. The translation was created for the use of future foreign students attending said courses. The commentary puts forth the reasoning behind the motivation to carry out the translation, views and theories applied during the translation process, encountered issues and their individual solutions, including specific examples, as well as a brief linguistic study of the text. In addition to the translation, this thesis describes the concept of glossaries that would accompany each set of instructions in the text. The final product of the translation is ready to be assessed to be an official study material.
Description
Citation
ŠUSTROVÁ, P. Komentovaný překlad: Měření v elektrotechnice, Měření v audiotechnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Agata Walek (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (člen) Mgr. Pavel Sedláček (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Studentka přednesla zdařilou prezentaci své bakalářské práce a zodpověděla úspěšně na otázky oponentky: "Jaké pragmatické aspekty jsou důležité při překladu funkčního stylu, tedy stylu zaměřeného na přenesení odborné informace? a Co byste zlepšila na stylu českého originálu?".
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO