Experimentální porovnání úzkopásmové PLC komunikace posta-vené na jedné nosné a více nosných frekvencích

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-10-30
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
The article focuses on experimental comparison of single- and multi-carrier narrowband Power Line Communication in the industry environment. The aim of experimental measurements was comparison of single- and multi-carrier narrowband Power Line Communication from the viewpoint of possible communication distance, available data rate and impact of noise. Finally, the article identify and analyse the fundamental issues for further development of Smart Grids and Smart Metering.
V rámci článku bude popsáno experimentální měření úzkopásmové PLC komunikace provedené v průmyslovém prostředí. Cílem měření bylo porovnat PLC modemy využívající systém s více nosnými (konkrétně systém OFDM) a systém jedné nosné frekvence z hlediska možných komunikačních vzdáleností, rychlostí a vlivu rušení. Na závěr článek identifikuje stěžejní otázky z oblasti zavádění PLC komunikace v procesu budování chytrých sítí a zároveň na tyto otázky odpoví.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2016, vol. 18, č. 5, s. 147-152. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2016 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO