Návrh a realizace vizuálního lokalizačního systému pro autonomní mobilní robot

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce je zaměřena na návrh a realizaci vizuálního lokalizačního systému pro vnitřní prostory v předem známém prostředí. První dvě části jsou věnovány teoretické-mu úvodu do problematiky, a to lokalizaci a zpracování obrazu. Ve třetí části je popsán navrhovaný systém. Poslední dvě části jsou věnovány realizaci a testování navrženého systému.
This thesis is focused on design and realization of indoor visual localization system in known environment. The first two parts are dedicated to the theoretical introduction to the problem and cover localization and image proccesing. The third part describes a designed system. The last two parts are dedicated to the system realization and its testing.
Description
Citation
FILIP, S. Návrh a realizace vizuálního lokalizačního systému pro autonomní mobilní robot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO