Implementace OFDM demodulátoru v obvodu FPGA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce stručně rozebírá princip OFDM modulace, možnosti synchronizace a odhadu frekvenční charakteristiky kanálu v OFDM. Je vytvořen jednoduchý model OFDM systému v programu MATLAB. Kombinací schématického popisu a popisu v jazyce VHDL je vytvořen ve vývojovém prostředí ISE behaviorální popis OFDM demodulátoru pro implementaci do FPGA.
The master's thesis briefly analyses the principle of OFDM modulation, possibilities of the synchronization and channel estimation in OFDM. The simply model of OFDM system is made in MATLAB. Because of the implementation in FPGA is generated the behavioral description of the OFDM demodulator through the combination of the schematics description and the description in the VHDL language. The ISE development environment is used.
Description
Citation
SOLAR, P. Implementace OFDM demodulátoru v obvodu FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Michálek, CSc. (člen) prof. Ing. Václav Říčný, CSc. (člen) Ing. Petr Vágner, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Krajčušková, Ph.D. (člen) Ing. Roman Tkadlec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO