Koroze oceli a hliníku ve vybraných prostředích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se týká korozních degradačních procesů probíhajících na površích kovů exponovaných v různých prostředích. Teoretická část obsahuje základní poznatky v oblasti elektrochemické a atmosférické koroze. Praktická část popisuje experiment koroze hliníku 99,5 a oceli 11321 ve dvou typech atmosfér. Závěr práce obsahuje vyhodnocení praktické části a porovnání s částí teoretickou.
This Master’s thesis is related to corrosion degradation processes on metal surfaces exposed in different environments. The theoretical part is concern with basic principles in electrochemical and atmospheric corrosion. Practical part describes experimentation of corrosion process of aluminium (99,5) and low carbon steel (11321) in two different atmospheric environments. The conclusion of thesis includes evaluations of the results from practical part and comparison with the theoretical part.
Description
Citation
STAVINOHA, J. Koroze oceli a hliníku ve vybraných prostředích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (člen) doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (člen) prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO